Vem har nytta av CR?

Lisa ger instruktioner i Centrerad Ridning

Instruktionerna innehåller ofta bildspråk, det leder gärna till gester hos lärare och elev!

Alla! Från nybörjare till rutinerade ryttare. Det finns övningar för alla att ta till sig och utvecklas av. Med min utbildning som rid­lärare, hästmassör och Centrerad Ridning-instruktör kan jag hjälpa dig och din häst att utvecklas.

Har du t.ex.

 • svårt att komma ner i sadeln?
 • svårt att hålla skänklar/händer stilla?
 • tar det lång tid att bli avspänd när du suttit upp?
 • sitter snett?
 • eller bara vill få till den där sista finessen i hjälpgivningen?

Är det motigt att få hästen till

 • att hitta takten
 • efter­gift
 • schwung
 • samling
 • att slappna av
 • att böja sig i ena varvet
 • eller går den mot sidförande skänkel?

Det här är bara några få av de symptom som kan bero på snedhet eller spänningar hos dig som ryttare. Centrerad Ridning kan ge dig nyck­larna som löser upp spänningarna så att du inte för dem vidare till din häst utan låter den ut­veckla hela sin potential. För­bättra din och hästens prestation med Centrerad Ridning!

Om du som ryttare är i balans blir du lättare för hästen att bära upp och det hjälper till att förhindra slitage och muskel­spänningar på din häst eftersom du inte hindrar hästen när du rider.

Centrerad Ridning förbättrar även kommunika­tionen mellan dig och din häst.

 

Gamla skador

Har du ont någonstans eller har haft en skada är det troligt att du har ett rörelse­mönster som inte är helt liksidigt. Även om smärtan har för­svunnit och skadan läkt ut har din kropp lärt in ett nytt rörelse­mönster för att skydda det skadade om­rådet. Det upp­fattas som rakt och lik­sidigt av din hjärna och det krävs med­veten­het och träning för att du skall komma tillbaka till ett mer ändamåls­enligt sätt att använda din kropp.

Det här påverkar i stor grad din häst som får balansera upp din sned­het när du rider. Det kan uppfattas som att hästen springer ifrån jobb eller inte vill gå fram, känns stel eller olik­sidig. Om du som ryttare är i balans får hästen lättare att hitta sin balans med dig på ryggen. Då kan hästen lättare utföra det du ber den om och du kan rida med mycket mindre hjälper och får snabbare resultat i din träning.