Ännu mer om CR

Centrerad Ridning utvecklades av en kvinna som hette Sally Swift. Hon fick skolios som barn och kom därför i kontakt med övningar från tai-chi, sjuk­gymnastik, Alexander­teknik och andra discipliner som hjälper till att utbilda hjärnan och kroppen i balans och ko­ordination. Hon tog med sig detta till ridningen och kände att det för­bättrade både rid­känslan och kontakten med hästen. Ur detta växte Centrerad Ridning fram. Sally Swift har skrivit två böcker, Centrerad Ridning och Ett med hästen.

Centrerad Ridning utövas idag över hela världen och i Sverige finns det ett 60-tal instruktörer. Centrerad Ridning används på olika sätt inom rid­sport, ända upp på olympisk nivå!
 

Här kan du läsa mer
www.centeredriding.org – officiella amerikanska sidan om Centrerad Ridning

www.centeredriding.org/?page=CRbasics – fakta om Centrerad Ridning på engelska

www.centreradridning.n.nu – officiella svenska sidan om Centrerad Ridning

www.centreradridning.n.nu/vad-ar-cr – fakta om Centrerad Ridning på svenska