Vad är CR?

Centrerad Ridning Lisa instruerar

Fokus i Centrerad Ridning är på ryttarens kropp vilket gör att hästen kommer till bättre arbete.

Genom Centrerad Ridning får du som ryttare hjälp med HUR du ska göra olika hjälper istället för vilka du ska göra. Det är alltså ryttaren som är i fokus. På träningarna arbetar vi mycket med bild­språk och övningar både med och utan häst.

Centrerad Ridning sammanfattas på den amerikanska hemsidan såhär: ”Mind, body and horse”. Det betyder att fokus läggs på både tanke, kropp och häst och på så vis för­bättrar rid­känslan och din upplevelse av ridningen.

Målet är att du skall kunna rida med så små hjälper som möjligt och utan att störa eller hindra hästen. Med minskade spänningar och färre omedvetna rörelser hos dig får du och din häst lättare att kommunicera. Tänk dig att sitta på en häst som verkar följa dina tankar…

När ryttaren har kontroll på sin egen kropp ger det mindre slitage och muskel­spänningar i hästen och färre konflikter/miss­förstånd mellan häst och ryttare. Den Centrerade Rid­ningen är till för ryttarens utveck­ling och kan integreras i vilken annan rid­gren som helst. Man skulle kunna säga att det är dressyr, utbild­ning, för ryttarens kropp.

Centrerad Ridning kan se enkelt och grund­läggande ut, men även mycket rutinerade ryttare kan behöva börja med små övningar i skritt för att ändra ett invant rörelsemönster till ett mer ändåmålsenligt användande av den egna kroppen. De flesta rutinerade ryttare är väl med­vetna om att grunderna är det absolut viktigaste för ett gott resultat.

Tränare som Kyra Kyrk­lund mfl kontrollerar alltid de grund­läggande detaljerna när de tar sig an elever, oavsett på vilken nivå eleverna tävlar.