Priser och villkor

Lisa undervisar Centrerad Ridning på kurs.

Lisa undervisar på kurs i Skara.

För att se olika varianter på lektioner och kurser i centrerad ridning, se undermenyerna.

Anmälan är bindande och du får faktura via mail. Ange fakturanumret när du betalar så att jag vet vem som betalat och för vad.
Förhinder/avbokning, lektioner
Anmälan är bindande, dvs du måste ordna ersättare till den inbokade tiden eller avboka enligt nedan.
Om du avbokar senast kl 12 dagen före din inbokade lektion kan du:
• ta ut den som teori/övningar utan häst på den inbokade tiden
• i mån av tid/plats använda tiden i samband med en annan bokad lektion
Ansvaret för att fakturan blir betald ligger på den vars namn står på fakturan för den bokade tiden.

 

Utförliga villkor och priser

Utförliga villkor för lektioner, PDF: Lisa Johansson-Boknings-/avbokningsregler lektioner

Utförlig prislista lektioner, PDF: Lisa Johansson-prislista lektioner

Utförlig prislista för arrangörer – lektioner, PDF: Lisa Johansson – prislista arrangör lektioner

Utförlig prislista för arrangörer – kurser, PDF (2 sid): Lisa Johansson – prislista kurser
Alla priser är inklusive 6 % moms.

Jag innehar F-skattesedel.